VIEW OF PASSING (COMPOSITION #1), GÄVLE SJUKHUS

Detta platsspecifika verk åt Gävle Sjukhus är komponerat av bilder från ett större arbete kallat View of Passing, där Sara Appelgren fotograferat utsikter från tågresor genom hela Sverige. Som tågpassagerare ser vi sällan själva vägen eller spåren, utan istället slår vi följe med det föränderliga landskap som vi passerar igenom. 

Platsen där Sara Appelgrens verk är installerat är i dubbel mening en plats för rörelse och förändring. Verkets motivvärld knyter an till den rörelse och förflyttning som även pågår i sjukhuskorridoren: en konkret förflyttning från Förlossningen till Akutsnittsalen och tillbaka. Liksom korridoren och tågrälsen, så fungerar även verket i båda riktningarna, det följer den person som passerar det. Men verket knyter även symboliskt an till rörelse och förflyttning i patienterna och de anhörigas egna liv: från drömmen om att bli barnfamilj eller få ett syskon och längtan efter det barn som strax ska födas, till själva födseln och föräldraskapet som börjar innanför dörrarna mitt emot konstverket. 

Genom sin framåtrörelse förknippar vi resandet ofta med sökande och förväntan, i förflyttningen lämnar vi något bakom oss för att möta något nytt. Just när det pågår kanske vissa detaljer är på samma gång hyperklara som helheten är suddigt oskarp, precis som i vyn och utblicken som Sara Appelgren fört in på platsen. Solen lyser oss som betraktare i ögonen.  Naturens siluett står i skarp kontrast till den skira himlen och vi vet inte säkert om det är gryning eller skymning. På så vis förstärks såväl som fångas ögonblicket. 

Sara Appelgren har även gjort en större gestaltning på Kirurgavdelning 111A&B på Gävle Sjukhus 2011-2012. I varsin ände av den långa korridoren finns två verk som fungerar som utblickar kalladeI slutet av korridoren började vägen. Där borta. Inne i alla patientrum samt samtalsrum och några övriga utrymmen finns verk som istället utgör ett slags inblickar i en omfattande serie kalladLängst in i skogen såg jag horisonten. Just precis här. 

View of Passing (composition #1), 2016   gestaltningsuppdrag åt Gävle sjukhus

View of Passing (composition #1), 2016

gestaltningsuppdrag åt Gävle sjukhus